ทางชีวิต

(ผู้ติดตาม 4 คน)

ทุกคน มีเส้นทางชีวิตเป็นของตนเอง การเดินทางของชีวิต กับเรื่องราวมากมายที่พบระหว่างทาง ทางชีวิตคนเราที่ไม่ยาวเท่าไร ฉันเดินมา51ปีกว่าแล้ว ทางยิ่งสั้นลงทุกขณะ คุณล่ะ ระหว่างทางชีวิต เจออะไรมาบ้าง

บทความทั้งหมด